נייד: 050-7948647  | דוא"ל: ST28ARC@gmail.com |
 כתובת המישרד:   חודשי השנה 1 אשקלון

פנימיית מגורים בעלת 15 מיבנים מבניה קלה בתוך שטח האולפנה.
אולפנת "אבן שמואל"
​בריכה עם מלתחות ושירותים ומישרדי הנהלה
בריכת גלים מושב "נווה מיבטח"
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
שם הפרוייקט

טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
שם הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
שם הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט

שם הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
שם הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
שם הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
טקסט על הפרוייקט
שם הפרוייקט
האתר בבניה יעלה בקרוב...